Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG04_0907

Bild
Text (OCR)
//// Bewäringswisor //// Twå alldeles nya och mycket wackra Betsrärings = Wisor, diktade för Uplands bewärings första klass 1874 (Upp Uplands gossar och tag ge-wär ... Kan sjungas på egen behaglig melodi; Uplands bewäring, Ja, Uplands bewäring, ryckte i läger ... Mel.:"Hwad ska vi göra, Ja, hwad ska wi göra uti Kalmare stad ..,") //// Upsala 1874, tr. Esaias Edquists Boktryckeri 4 s. 8:o //// KB okat. Vitt. sv, bevärings» //// 492 visor 1800-1879 ////

Kortlåda: AREG04

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1214762

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.