Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG04_0855

Bild
Text (OCR)
//// Krigssånger 1 //// Fyra modiga Krigssånger. Den Första: Till wa-pen upp! Guds egen stämma, (den han i Swenska hjertan weckt ... Mel.: Marseljäsen) Den Andra: När Konung Oscar låter höra (Befallningen, ... Mel.: Som söner af det gamla Norden ...) Den Tredje: Bewäringswisa 1854 (År aderton-hundra femtiofyra Från hemmet wi tåga till Rommeheds slätt ... Mel.: Friskt slår -wårt hjerta ...) Den Fjerde: Fort tappra kompani, (framåt i munter gång! ... Sjunges på sin egen melodi). Melodierne utföras serskildt wid //// 30$ (forts) //// KB okat. Vitt. sv. milit. 1835-1938 ////

Kortlåda: AREG04

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1214710

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.