Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG04_0761

Bild
Text (OCR)
//// Wisor //// Sex mycket wackra och brillanta Wisor. Den första: Bewäringswisa (För första klass bewäring en wisa Uiktad är, ...) Den andra: Sjö-manswisa (Från Göteborg wi seglade - wi voro glade alle man ...) Den tredje: Elegie (Min frack är på "stampen", min frack är ej mer, ...) Den fjerde: Lars' Stockholmsresa (När som jag till Stockholm for, ...) Den femte: Wid foten af alpen, i daldjupets grönska Den siette: Handtwerkarens sång //// (0 farwäl, I friska ungdomsdagari ...) //// Linköping 1885, tr. J. Kjellbergs boktryckeri //// 3 S< SVA A 945 8:0 ////

Kortlåda: AREG04

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1214616

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.