Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG04_0610

Bild
Text (OCR)
//// Beväringsvisa //// för Uplands bevärings ANDRA klass 18 75 af en lifvad beväring (Uplands raska gossar nu på Polacksbacken Hurtigt ... Mel.: Kära doktor komJ) //// Upsala 1875, tr. Esaias Edquists boktryckeri 4 s. 8:o //// rrn«) KB okat. Vitt. sv. bevärings- //// uu*-' visor 1800-1879 ////

Kortlåda: AREG04

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1214465

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.