Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG04_0543

Bild
Text (OCR)
//// Bewärirtgs=Wisa //// En märkwärdig Chinesisk Bewärings=Wisa, funnen i en thékista, och omtalande den stora nyttan af bewäringsexercisen samt det trefli-ga och glada lifwet i fält och tält. Med en mängd Chinesiska porslinsgubber, som sprida ett klart ljus öfwer det obegripligt wigtiga ämne, som afhandlas. (Bewäringslifwet är så härligt ... Mel.: Jägarelifwet är så härligt ... Eller: Uti Horn der bor en bonde ...) //// Kalmar 1853, tr. Ströhm & Bröder Westin 8 s. 8:0 //// 379 KB okat. Vitt. sv. bevärings- //// vi.sor 1800-18 79 ////

Kortlåda: AREG04

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1214398

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.