Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG03_0962

Bild
Text (OCR)
//// Beväringssånger //// Trängens Beväringssånger. Sommaren 1898. (0 bittra smerta, när jag tenker ...; Vi älska vårt Sverige, vårt fädernesland ... Mel.: Finska rytteriets marsch; Schwän Tuas-son från Skrukeby i år blef trängbeväring //// Landskrona 1898, tr. Landskrona Tryckeri-Ak-tiebolag //// 4 s. 8:o //// 714 //// KB okat. Vitt. sv. bevärings- //// visor 1880-1939 ////

Kortlåda: AREG03

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1213842

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.