Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG03_0956

Bild
Text (OCR)
//// Bewärings=Sånger 2 //// Takt! - Tu!!! Nio wackra Bewärings=Sånger. //// lar"; Hej, flickor små, se nu hur wi "i takt och tu" ... Egen melodi; Framåt, I gossar blå Till seger skall det gå ...; Krigarn hwilar sig i mark och skog Ofta nog ...; Som söner af det gamla Norden ... Mel.: Som n:o 4; Då-ne, liksom åskan - bröder! ...) På flere kända och sköna marsch-melodier. //// Kalmar 1856, tr. Otto Westin 8 s. 8:o //// nqfi KB okat. Vitt. sv. bevärings- //// OUU visor 1800-1879 ////

Kortlåda: AREG03

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1213836

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.