Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG03_0867

Bild
Text (OCR)
//// Bewärings-Marscher //// Trenne nya Bevärings-Marscher för år 1865 samt Älskarens Tankar (Den 9 Maj wi mönstra wid Säfs gästgifwargård Och mins ni när //// wi samlades wid örby by och gård ..»; Godagen Uplands gossar, som är bewäringar i år Jag mins ännu mång" ljufwa stunder ,..) //// Upsala 1865, tr. Kongl. Akad. Boktryckeriet 8 s. 8:o //// KB okat. Vitt. sv. bevärings- //// visor 1800-1879 ////

Kortlåda: AREG03

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1213747

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.