Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG03_0863

Bild
Text (OCR)
//// Sånger ^ //// tillegnade Sweriges Bewäringsmanskap för år 1855, samt öfrige Militärer inom Swerige. Af F.A. öhman. Innehåll: N:o 1. Till Sweriges ynglingar (I ynglingar alla af Swensk=manna= stam! Jag Er ... Mel.:"Soldaten han älskar sin kung och sitt land.") N:o 2. Den Swenska ynglingens tankar (Till wåra bröst den tanken wäg sig banar ... Mel.:"Artilleristens ed", eller "Ur grufwans svarta schakt,") N:o 3. Kavalleri=Marsch (Trumpeterna oss kalla, Att kring ..,) N:o 4. Bewärings=marsch //// i n-»o (£orts) //// KB Vitt. sv. beväring JLU/d ////

Kortlåda: AREG03

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1213743

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.