Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG02_0804

Bild
Text (OCR)
//// Berättelse. //// Er ymkel ig Eerätte 1 se ,.Rimwis författad Om Et grufweligit Körd, ilwilket Sommartiden år 1774,.. föröfwades af...Maja I-ena V.iberg, på dess Dotter om 9 års ålder. (Ar sådär. Moder wärd At ibland Mödrar nämnas?,., Hwad sällan bland Barbarer sker, Hos oss beklagligt händerfr... mel. ti31 den senare; Ackl HEre straffa icke etc.) Stockholm 1774, 2 ex., tr. L.Wennberg. En ömkelig...Samt Fångens Yttersta Warning,... På Afräta-Piatsen den 2 November 1774. (Till slu jag räcer r.;ccrar all,... mel.: till bägge. Ackl HFrre straffa icke etc.) Sefle 1775, ib 1801, tr. E.P.Syndqvist 8 s. 8;o 0 Viberg a //// i<-?<iC »'Tro ».ii,. ////

Kortlåda: AREG02

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1212699

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.