Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG02_0770

Bild
Text (OCR)
//// Fägne-, tacksägelse- och lovsång Fägne-1'acksäij else- och Lof-sång, Till Tacksäi-j else-Dagen, , . .den c. Febr. A: o 1701. öfwer Den ...SEGER, Sem den Allswåldige GUDEN, Wår...KONUNG CARL den XII...förlänte den 20 Noverob. A: i 1700. ...Välment vpsatt af E, AURIVILLIO. (NU glädie aip. hwar Swerjes Man,. .T^^rf^W^är wår starkhet ooh etc.) Ueoå //// ? s. 8;o //// UUB Z ? s 10;2 ////

Kortlåda: AREG02

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1212665

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.