Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG02_0395

Bild
Text (OCR)
//// 882 //// Sorgeqwäden //// Fyra Sorgeqwäden i anledning af Prins Gustafs likaså hastiga som oförmodade död uti Chris-tiania i Norrige Fredagen den 24 September 1852 (Du sorgens budskap, som i natten smyger //// Hwarför går en suck af stilla sorg En swartalf finnes under namn af sorgen, Ej guld, ej purpur nog Du har att skyla, ,..) Fyra wackra Folk-Wisor. Den Första: Fiskaren och hans Flicka. Skön Anna sig utwalt (en //// ttjfirJatIi (forts) //// SVA A 24 3 ////

Kortlåda: AREG02

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1212290

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.