Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG02_0258

Bild
Text (OCR)
//// Bewäringswisor //// Twå nya Bewäringswisor för Uplands bewärings andra klass 1874 (Kom, låt oss sjunga, Gamla "och unga lin liten itfisa ... Mel.:"Bort skall wi resa" Fort Uplands gossar och ta' //// gewärl Mel. ur Wermlänningarna:"Skål för //// Erik och skål för Anna") //// Upsala 1874, tr. Esaias Edquists Boktryckeri 4 s . 8: o //// KB okat. Vitt. sv. bevärings- //// 4öl visor 1800-1879 ////

Kortlåda: AREG02

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1212153

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.