Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG02_0145

Bild
Text (OCR)
//// SÅNGER //// Trenne Andeliga SÅNGER Uti Nåden; Den första, at sjunga såsom: Ack Herre straffa icke mig, (Ack fromme GUD, se ned til mig ...) Den andra, såsom: 0 huru ljuflig är, din boning; (0 fromme HERre Gud, Sött är ditt ord och bud, ..,) Den Tredje, HERre JEsu Christ dig til oss ... (O JEsu Christ, wår Broder wist ...) Af En ringa och enfaldig wår HERres Lärjunge, Skrifne år 1789. //// Linköping 1789, tr. Linköpings Boktryckeri 8 s* SVA A 153 8:0 ////

Kortlåda: AREG02

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1212040

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.