Hoppa i katalogen: första -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG01_0350

Bild
Text (OCR)
//// X //// VISOR //// Några trefliga och alledles nytryckta VISOR N:o 22. Innehåll. 1. Isabella (Jag har en blomma på hjertats grund, Isabella.' ...) 2. Gustaf Vas as flykt i Dalarne (Herr Gustaf var biltog, men gömde likväl 3. Ny bevärings- //// visa (Ja nu vi äro samlade till vapenöfning här, ... Mel.: Krinolinvisan) 4. Alfhild och artilleristen Alfred, en ny, innerligt vacker visa (I året artonhundra, ja det var nittitre. i kronans tjenst ... Mel,: Vi sålde våra hemförts) //// SVA A 989 ////

Kortlåda: AREG01

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1211308

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.