Hoppa i katalogen: första -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG01_0206

Bild
Text (OCR)
//// Klago=Wisa 1 //// Sorgen för Glädjen går. Swea Rikes Klago=Wisa Wid Den Storraägtigste Konungs Konung ADOLPH FRIEDRICHS Högst Beklageliga Dödsfall, Som Timade den 12. Februarii Ar 1771. Klockan half 9. om Aftonen (Sweriges Sol har nu gådt neder, ADOLPH FREDRICH ...) Kan siungas som: Solen går nu åter neder ... Härjämte följer ock Swea Rikes Fägne=Ljud, Wid wår nu warande Allernådigste Konungs Konung GUSTAFS Lyckeliga hemkomst, efter Dess fulländade utrikes resor, i Maj i Månad åhr 1771. Gustaf född i //// 1108 (forts) //// ICB Vitt. sv. vers (tal) kungl. Adolf Fredrik 17 71 (anon) ////

Kortlåda: AREG01

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1211164

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.