Söktips

 • Sökmotorn söker efter inledningar av ord
  Om du skriver pol i sökfältet hittas polska, polka, polkett
 • Använd citationstecken för att söka efter exakta ord och fraser
  Skriv exempelvis "polska", "polska efter"
 • Frågetecken motsvarar ett obestämt antal tecken
  Om du skriver bal?r hittas baler, ballader, balterna
 • De flesta andra skiljetecken, förutom bindestreck, ignoreras helt, så ta för vana att undvika dem då somliga ställer till med problem
 • Det finns ett dolt fält för alternativ/normativ stavning vilket gör att du exempelvis kan söka på "vad" och få träff på såväl "vad" som "hwad" och "hvad"

Sökfält

 • Fritext
  Söker igenom samtliga relevanta fält
 • Titel/förstarad/omkväde
  Söker i fälten Titel, Förstarad, Mellanomkväde, Slutomkväde och Alternativ stavning
 • Proveniens
  Se Om SMB-registret
 • Traditionsbärare
  Se Om SMB-registret
 • Upptecknare eller inspelare
  Söker i fälten Upptecknare (melodi), Upptecknare (text) samt Inspelare
 • SMB-nummer
  Söker på det nummer som varje balladtyp har i Sveriges Medeltida Ballader (1–263)
 • Tidpunkt
  Söker i fältet Tidpunkt för dokumentation
 • Melodi
  I rullgardinsmenyn kan man ange huruvida melodihänvisning ska finnas eller inte, se vidare Om SMB-registret