Jack Gills samling

Samlingsnamn
Jack Gills samling
Datum
Inkom till arkivet 2004
Arkivbildare
Jack Gill
Innehåll
ARKIVFÖRTECKNING
F. Ämnesordnade handlingar
F1. Handlingar rörande Gills musikaliska liv

L. Trycksaker
L1. Reklam och artiklar
L2. Tidskrifter

M. Musikalier
M1. Jack Gills egna kompositioner
M2. Melodier arrangerade av Jack Gill
M3. Arrangemang
M4. Handskrivna noter
M5. Tryckta noter
Länkar
Ställ en fråga
För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/lib/views/saml/ShowRecord.aspx?id=711151

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Statens musikverk behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.