Om person- och organisationsarkiven

Person och organisationsarkiven i Svenskt visarkivs samlingar innehåller material efter betydelsefulla personer och organisationer samt från forskningsprojekt inom Visarkivets musik- och dansgenrer. Typiskt material för personarkiv kan vara brev, fotografier, anteckningar, outgivna inspelningar, opublicerade noter och arrangemang samt tidningsklipp. Organisationsarkiv innehåller dessutom ofta protokoll och räkenskaper.

Materialet i arkiven är en värdefull tillgång för forskare, studenter, yrkesverksamma inom Visarkivets musik- och dansgenrer och för den intresserade allmänheten. Här kan du läsa mer om person- och organisationsarkiv och se exempel på arkiv i samlingarna.

Innehållet i person- och organisationsarkiven är som regel inte registrerat på detaljnivå utan finns endast översiktligt beskrivet i särskilda arkivförteckningar. Ofta behöver man själv leta i själva arkivmaterialet vid besök på Visarkivet. Kontakta Svenskt visarkiv om du har frågor om eller vill titta på arkiven.

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.