Ulf Peder Olrogs arkiv

Accessionsnummer
SVA samling 01
Samlingsnamn
Ulf Peder Olrogs arkiv
Arkivbildare
Olrog, Ulf Peder
Innehåll
Ulf Peder Thorvaldsson Olrog (1919–1972) var en av Svenskt visarkivs grundare och dess förste chef (1951–1954). Olrog var en framstående och betydelsefull visforskare och -insamlare, visdiktare och radioman.

Samlingarna kommer dels från Ulf Peder Olrogs efterlämnade samlingar, dels material som systern Vibeke Olrog överlämnade till Svenskt visarkiv december 1991 (tidningsklipp, material om Bengt Olrog och aktiviteter kring Olrog efter hans bortgång), dels kopior av Olrogs visor som kommer från STIM, samt kopior av Olrogs brevväxling med Otto Andersson i Åbo, vilka beställdes i samband med arbetet med utgivningen av Olrog-antologin Studier i folkets visor (2011).
/2015-06-03 Mathias Boström

Arkivet har uppordnats i fem serier av ämnesordnade handlingar

F1 Visforskning, insamlings- och arkivarbeten
F2 Radio- och TV-produktion
F3 Viskompositören och artisten Olrog
F4 Klipp
F5 Personliga handlingar, fotografier, Olrogiana


F1 Visforskning, insamlings- och arkivarbeten

F1:1 Manus till lic.-avhandlingen ”Studier i folkets visor” (1951) (tryckt i Studier i folkets visor 2011)
Utkast och annat material kring lic.-avhandlingen
F1:2 Manus till lic.-avhandlingen ”Studier i folkets visor” (1951) (tryckt i Studier i folkets visor 2011)
Författarnotiser ur KB:s skillingtrycksregister.
Anteckningsbok med textbörjanregister över visor och deras förekomst i olika källor.

F1:3 Anteckningsböcker med kronologisk statistisk över skillingtrycksutgivning, efter KB:s signa.

F1:4 Handlingar kring SVA:s grundande och första verksamhetsår 1951–1953
2 PM om Samarbetsnämndens för svensk folkmusik inspelningsprojekt (1960-tal)
”Inspelningar av äldre visor” (diskussionsinlägg i Åbo)
”Folkmusikinspelning modell 1965” (föredrag 1966)
”Stoff till allmän frågelista om visor” (1961), kopia
”Stim och folkmusiken”, pm till Samarbetsnämnden för svensk folkmusik (1965)
Diverse ansökningar och projektredovisningar
Anteckningar från ”Preliminär intervju före inspelning med Fru Anna Grady” (1961)
Material kring kongress i Bloomington 1950
Material kring Olrogs undervisning vid Uppsala universitet
Inkommande och utgående brev till Olrog
”Kända och okända skalders visor, populära under 1800-talet”, manuskript till föredrag 1962 (tryckt i Studier i folkets visor 2011)
Disposition till doktorsavhandlingen ”Den populära visan under 1800-talet”, ej slutförd (tryckt i Studier i folkets visor 2011)
”Vistexter i Radions folkmusikarkiv. Studier i inspelat svenskspråkigt material” (disposition över en aldrig genomförd undersökning)
”P.M. angående propagandametoder och lanceringen av populära melodier under 1920- talet”
”Gamla goda folkliga visor. Alf Pröysen och hans vissamling”, manus till FiB (1956- 57)
”Visor kring vinet”, ”Clos de Vougeot”, ”Sherry – vinet med många ansikten” (manus till tidskriften Bar (1950-tal)

F1:5 ”Studier i folkets visor under 1800-talet”, manuskript (föredraget tryckt i Studier i folkets visor 2011, bilagorna på webben)
Bilagor 3–5 till föredraget ”Studier i folkets visor under 1800-talet”

F1:6 ”Visorna från Nötö”, manus med bakgrundsmaterial (artikel tryckt 1965 och omtryckt i Studier i folkets visor 2011)
”De gamla visorna från Nötö”, manus.
”Något om skärgårdshavets visor och den svenska folkmusiken”, manus (till föredrag?) från 1960-talet.
Diverse material med koppling till balladinspelningar och Nötö-undersökningen
Förteckning över Xenia Rönnbloms repertoar

F1:7 Material kring Svea Jansson
”Svea Janssons visbok” 1–2

F1:8-9 Olrogs förteckningar över manuskript i SLS och diverse kring Nötö- undersökningen

F1:10 Material kring Ulrika Lindholm
Material kring Lena Larsson & Anders Carlsson
”Förteckning över populära visor i skillingtryck från 1800-talet”, med anteckningar om vilka meddelare i Sveriges Radios folkmusiksamling som sjungit in dem.
Utskifter av inspelningar i Sveriges Radios folkmusiksamling
”Populära visor och slagdängor i skillingtryck 1890–1920” (1964)

F1:11 Systematisk förteckning över vistyper i skillingtryck (D, Ekl. A, Ekl. B, Nordl., Skv.)
Diverse material om och register över traditionella visor

F1:12 Diverse material kring visor
Maskinskriven avskrift av andlig visbok, okänd proveniens

F1:13 Handlingar från nordisk ämneskonferens i folklivsforskning och internationell etnologisk konferens, Stockholm 1951


F2 Radio- och TV-produktion

F2:1 ”Sjung visan för mig”, bakgrundsmaterial och önskningar till programserien i Sveriges Radio (1961)
”Äldre melodier inspelade våren 1964 på grammofontariff för programmet Idag för 50 år sedan” (förteckning)
Manuskript till radioprogram
Diverse handlingar kring Sveriges Radio och Sveriges Television

F2:2 Skillingtryck i kopior, bakgrundsmaterial för radioprogram

F2:3 ”Den lätta musiken”/”Den lätta musikens historia” Kopior av material till en programserie?


F3 Viskompositören och artisten Olrog

F3:1 Artiklar och PM kring upphovsrätt, SKAP och STIM
Handlingar kring Olrogs ekonomi, utgivning och reklamsamarbeten
Handlingar kring samarbetet med Alf Pröysen
Handlingar kring Försvarets fältartister
Diverse kontrakt och dylikt

F3:2 Olrog-visor i manuskript, kopior från STIM


F4 Klipp
F4:1 Klipp om Olrog, under hans livstid

F4:2 Klipp om Olrog, postuma F5 Personliga handlingar, fotografier, Olrogiana

F5:1 Diverse anteckningsböcker, pass, kalender, militär inskrivningsbok
Diverse samlarbilder och biljetter (i metallask)
Fotografier (privata och från Nötö)
Klipp om Bengt Olrog
Program och annat material med Olrog-anknytning
Länkar
Ställ en fråga
För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/lib/views/saml/ShowRecord.aspx?id=1383013

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.