Om Svenskt visarkiv

Svenskt visarkiv är en avdelning inom myndigheten Musikverket och har till uppgift att samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta och publicera material inom områdena:

  • folkliga och andra äldre visor
  • instrumental folkmusik
  • äldre populärmusik
  • svensk jazz

För mer information, besök Visarkivets webbplats.

Öppet- och telefontider

Visarkivet förbereder flytt till nya lokaler och har därför begränsad service t o m 4 oktober. Läs mer: https://musikverket.se/artikel/ursakta-roran-vi-flyttar/

Kontaktinformation

Besöksadress: Torsgatan 19, Stockholm
Telefon: 08-5195 5488
E-post: visarkivet@musikverket.se
Postadress: Svenskt visarkiv, Box 16326, 103 26 Stockholm
Webbplats: https://musikverket.se/svensktvisarkiv
Facebooksida: https://www.facebook.com/svensktvisarkiv

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.