Om bibliografin

Jazzbibliografin är sammanställd av Mats Holmqvist tillsammans med en referensgrupp, se Mats Holmqvists förord för mer information.

Några söktips

  • Sökmotorn söker efter inledningar av ord
    Om du skriver jazz i sökfältet hittas jazz, jazzen, jazzmusiker
  • Använd citationstecken för att söka efter exakta ord och fraser
    Skriv exempelvis "jazz", "jazz at"
  • Frågetecken motsvarar ett obestämt antal tecken
    Om du skriver trum?r hittas trummor, trummar, trumpeterna
  • De flesta andra skiljetecken, förutom bindestreck, ignoreras helt, så ta för vana att undvika dem då somliga ställer till med problem

Tidskrifter/Periodica

» Tillbaka

De publikationer som tagits med utgörs av såväl kommersiella tidskrifter som stencilerade medlemsblad etc. Många av dem torde idag vara näst intill omöjliga att uppbringa och "deras jazzhalt" har därför inte alltid kunnat kontrolleras. Inte heller utgivningsåren har varit lätta att verifiera. Sammanställningen bygger huvudsakligen på en artikel av Lars Kleberg i Orkester Journalen nr 12/65 s. 47 samt på källförteckningarna i Jan Bruérs "Guldår och krisår" och Erik Kjellbergs "Svensk jazzhistoria".

Diskografier

» Tillbaka

Under ett drygt kvartssekel publicerade Björn Englund och Karleric Lilliedahl – ibland med hjälp av andra – ett flertal bolags­diskografier. Dessa utgavs först av National­fonoteket, därefter av Arkivet för Ljud och Bild (ALB) och sedan av Statens Ljud- och Bildarkiv (SLBA). Dessutom har vissa av diskografierna sedan reviderats och givits ut med ny utgivare eller "slagits ihop" med andra diskografier och redovisats i en ny utgåva med ny titel.

Att söka efter dessa diskografier i olika databaser är med andra ord ingen helt lätt uppgift – ibland får man söka efter författaren, ibland efter utgivaren och ibland efter titeln. För att uppnå, som vi bedömer, högsta möjliga överskådlighet, har vi här valt att ange alla bolags­diskografier från ovanstående tre institutioner som utgivna från Statens Ljud- och Bildarkiv (SLBA).

Nämnas bör kanske också, att vi inte heller granskat huruvida alla bolags­diskografierna "platsar" i en jazz­bibliografi som denna utan har i stället, för att underlätta för den diskografiskt intresserade, valt att redovisa allt.

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.