Om Svenskt visarkiv

Svenskt visarkiv är en enhet inom avdelningen Arkiv och bibliotek på Musikverket och har till uppgift att samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta och publicera material inom områdena:

  • folkliga och andra äldre visor
  • instrumental folkmusik
  • äldre populärmusik
  • svensk jazz

För mer information, besök Visarkivets webbplats.

Öppet- och telefontider

Svenskt visarkiv har vanligtvis telefontid och är öppet för besök 13–16 tisdag till torsdag. Se webbplatsen för tillfälliga ändringar.

Kontaktinformation

Besöksadress: Torsgatan 19, Stockholm
Telefon: 08-5195 5488
E-post: visarkivet@musikverket.se
Postadress: Svenskt visarkiv, Box 16326, 103 26 Stockholm
Webbplats: http://musikverket.se/svensktvisarkiv
Facebooksida: http://www.facebook.com/svensktvisarkiv
Musikverkets Twitter: http://www.twitter.com/Musikverket

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.