Om Barnvise- och barnrimsregistret

I denna inskannade kortkatalog finns barnvisor och barnramsor förtecknade ur tryckta källor och uppteckningar från hela Sverige. På varje kort står "Nordl" samt en siffra antecknad. "Nordl" syftar på Johan Nordlanders utgåva Svenska barnvisor och barnrim (tryckt 1886, ny upplaga 1971) i vilken han förtecknar över 800 numrerade visor och ramsor, de flesta med ett antal olika varianter. Samma numrering har använts i Svenskt visarkivs register.

Detta register är, i likhet med arkivets övriga kortkataloger, i första hand avsett för det interna arbetet. Som en följd av detta är korten fyllda av förkortningar som inte alltid är helt lätta att lista ut för den oinvigde, se Nyckel till förkortningarna av källor och typologier.

Omfång

Barnvise- och barnrimsregistret omfattar 6 796 kort.

Sökning

Den fysiska kortkatalogen är ordnad efter typnummer och har även skannats i den ordningen. Vid skanningen av korten har de även ocr-lästs vilket innebär att texten på korten har tolkats av en dator. Tolkningen blir inte perfekt och fungerar inte alls på handskrivna kort, men finessen är att man vid en sökning fritextsöker i all information på alla läsbara kort och kan hitta sådant man kanske skulle missat annars.

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.