Källor

Källor till Svenskt visarkivs Förstaradsregister och Ämnesregister i arkiv, bibliotek och museer finner du i förteckningen nedan. Förutom skillingtryck ingår inga publikationer i denna sammanställning.

Källorna till supplementen finns i två separata kortregister som skannats in:

Källor till Svenskt visarkivs Förstaradsregister och Ämnesregister, geografiskt ordnade

STOCKHOLM

Kungl. Biblioteket

 • Vs 2, Handskrifterna till Arwidsson, Svenska Fornsånger (ARW. MS KB [VS])
 • Vs 3, G. O. Hylten-Cavallius-Stephens vissamling (HYLTEN-CAVALLIUS STEPHENS KB)
 • Vs 126, Arv. Aug. Afzelius, vismanuskript (AFZ. MS KB)
 • S. 163, Erik Drakes melodiarrangemang till Arwidsson, Svenska Fornsånger (DRAKE MS KB [LEKAR])
 • KB:s skillingtryckssamling (KB SKILLINGTRYCK)

Nordiska Museet

 • Diverse samlingar (NORD. MUS.)

Riksantivarieämbetet, Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademiens arkiv,

 • L. Borgström, Uppteckningar af Folkvisor (BORGSTRÖM MS KVHAA)
 • R. Dybecks MS Folklore (DYBECK MS eller DYBECK MS FOLKLORE/KVHAA)
 • Folkminnen samlade i Götiska Förbundet (GÖT. FÖRB. KVHAA)
 • M. H. Hultin, Samling av folkdiktning och folksed från Småland (HULTIN MS KVHAA)
 • L. Chr. Wiedes vissamling (WIEDE MS eller W)

Statens musikverk/Musik- och teaterbiblioteket

 • Handskrift 254. Samling av folkmelodier (MUS. AK. FOLKMEL.)

Statens musikverk/Svenskt visarkiv

 • Nils Anderssons samling (N. ANDERSSON, MUS. HIST. MUS.)
 • Croneborgs samling (CRONEBORG MS MUS. HIST. MUS)
 • John Enningers samling (MUS. HIST. MUS. ENNINGER)
 • K. P. Lefflers samling (MUS. HIST. MUS. LEFFLER-RESELE)
 • Erik Olssons samling (ERIK OLSSON MUS. HIST. MUS)
 • C. E. Södlings samling (SÖDLING)
 • Radiotjänsts folkvisetävling (Ra)
 • Radiotjänsts/Sveriges radios tidiga folkmusikinspelningar (Ra insp.)
 • Otto Blixts samling (BLIXT SVA Kop)
 • David Harbes samling (HARBE MS SVA Kop)
 • J. A. Lindbäcks vissamling (REG. T. JOH. ALFR. LINDBÄCK)

Sveriges Radio

 • Diverse samlingar och inspelningar (Ra, Ra insp,), se Svenskt visarkiv

UPPSALA

Uppsala Universitets bibliotek

 • E. Cederström, Sånger från Upland (UUB CEDERSTRÖM MS)
 • UUB:s skillingtryckssamling (UUB SKILLINGTRYCK)
 • C. Zetterströms skillingtryckssamling, Utvalda historier (UUB Z. U. h.)
 • C. Zetterströms skillingtryckssamling, Poetiska samlingar (UUB Z. P. s.)

Språk- och folkminnesinstitutet (f.d. Landsmåls- och folkminnesarkivet)

 • Levi Johanssons samling (LEVI JOHANSSON ULMA)
 • Diverse samlingar (ULMA)

LUND

Lunds Universitetsbibliotek

 • Skillingtryckssamlingar (LUB SKILL. eller LUB SKILLTR)

Lunds Universitets folklivsarkiv

 • Diverse samlingar (LUF eller FOLKLIVSARKIVET LUND)

Landsmålsarkivet

 • Diverse samlingar (LAL eller Landsmålsarkivet i Lund)

GÖTEBORG

Dialekt-, ortnamns och folkminnesarkivet i Göteborg

 • Institutet för folkminnesforskning vid Göteborgs Högskola samlingar
 • W. Liungmans samling (LIUNGMANS SAML. eller IFGH LIUNGMANS SAML.)
 • Diverse samlingar ur (IFGH)
 • Västsvenska folkminnesföreningens arkiv
 • Olaus Olssons samling (OLAUS OLSSON)
 • Diverse samlingar (VFF)
 • Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs Högskola
 • Diverse samlingar (IOD)

FALUN

Dalarnas museum

 • Diverse samlingar från Dala fornsal (DALA FORNSAL)

VARBERG

Varbergs Museum

 • Diverse samlingar, bl. a. av Aug. Bondeson (VARBERGS MUSEUM)

ÖREBRO

Örebro Läns Museum

 • P.A. Molin, Waggvisor och folklekar (MOLIN ÖREBRO) (Kopia finns i Svenskt visarkiv, Stockholm)

HELSINGFORS

Helsingfors Universitets bibliotek

 • Skillingtryckssamlingen (H-FORS SKILLTR. KAT)

ÅBO

Institutet för Nordisk etnologi vid Åbo Akademi

 • O. R. Sjöbergs samling (ÅBO SJÖBERGS SAML.)
 • J. O. I. Ranckens samlingar (ÅBO RANCKEN MS)
 • A. P. Svenssons visbok (ÅBO SVENSSONS SAML.)
 • O. Brandts visbok (ÅBO BRANDTS VISBOK)
 • J. Lasenius visbok (LASENIUS VISBOK FINLAND. KOP. SVA) /kopia finns i Svenskt Visarkiv, Stockholm/
 • Diverse samlingar (ÅBO I. N. E.)
 • Svenska Litteratursällskapets i Finland samlingar /Deposition av Sv. Litteratursällskapet, Helsingfors/ (ÅBO S. L. S.)

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Statens musikverk behandlar personuppgifter.