Om Bellmanstidens visor

Detta textbörjanregister är gjort av Bellmansforskaren Nils Afzelius (1894–1970) som har gått igenom det mesta av diktsamlingar, tidningar och tidskrifter från "Bellmanstiden" och ur dessa registrerat dikter och vistexter. I vissa fall är det fråga om urval. Här finns även utgåvor av författare från denna period som har blivit publicerade långt senare.

Registret är bland annat användbart för att söka uppgifter om författare till visor från denna period, liksom för dateringar. Däremot finns inte mycket av den litteratur som registrerats i Svenskt visarkiv.

Omfång

Bellmanstidens visor omfattar 8 948 kort.

Sökning

Den fysiska kortkatalogen är ordnad alfabetiskt efter visornas förstarad och har även skannats i den ordningen. Vid skanningen av korten har de även ocr-lästs vilket innebär att texten på korten har tolkats av en dator. Tolkningen blir inte perfekt och fungerar inte på de många handskrivna korten, men finessen är att man vid en sökning fritextsöker i all information på alla läsbara kort. Därför kan man få fler träffar, både relevanta och irrelevanta, än man skulle fått vid en sökning på samma uppslagsord i den fysiska kortkatalogen. Om man vill begränsa sin sökning, och samtidig vara säker på att inte missa de handskrivna korten, kan det vara bättre att bläddra i registret i alfabetisk ordning.

Källorna till registret och en del kommentarer finns i kortkatalogens första "låda" (vars kort har prefixet NA_1 i denna skannade form), den katalogdel som benämns just "Källor och kommentarer".

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.