Om Svenskt visarkivs register över skillingtryck i KB

Kungliga biblioteket har Sveriges största samling av skillingtryck. Samlingen omfattar ungefär 15 000 unika tryck varav merparten är katalogiserade och ordnade i avdelningar med bokstavssigna (se nedan). Signumsystemet baserar sig delvis på vilka ämnen som visorna behandlar, delvis på antal visor och huruvida tryckår förekommer eller inte. Den allra största kategorin utgör trycken med blandat innehåll på signum E ("2 och flera visor med tryckår"), där ungefär hälften av alla KB:s skillingtryck återfinns. Titlar på E som tryckts efter 1878 har lagts till senare i katalogen.

Signumsystemet infördes av Rickard Bergström under hans tid som bibliotekarie på KB 1878-1893 och var en viktig insats för att skapa översikt över materialet. I praktiken har det dock sina begränsningar eftersom samma vistryck vanligen innehåller flera visor av skilda slag. Vidare kan en och samma visa tillhöra olika kategorier så indelningen är egentligen inte helt rättvisande. Denna ofullständighet avhjälptes senare när skillingtrycken blev föremål för en grundlig katalogisering där varje visa i trycken registrerades. Arbetet påbörjades omkring 1937 av sedermera föreståndaren för bibliotekets svenska tryckavdelning, Nils Agrell.

KB har publicerat Skillingtryckskatalogen på sin webb med flera sökingångar. Förutom visans förstarad kan man där söka via trycktitel (i titelregistret) eller signum (i realkatalogen) samt söka bland rena prosaberättelser (sagor). Där finns ytterligare information om materialet och hur katalogen är uppbyggd, se Om Skillingtryckskatalogen.

Signum

A:2 visor utan tryckår
B:3 visor utan tryckår
C:4 visor utan tryckår
D:5 visor utan tryckår
E:2 och flera visor med tryckår
F:Visor med författare
G:Enstaka visor
H:Visor om blinda
I:Visor om brännvin och kaffe
K:Visor om drängar och pigor
L:Friare- och bröllopsvisor
M:Julvisor
N:Kärleksvisor
O:Visor om missdådare
P:Nid- och skandalvisor
Q:Visor om olyckor
R:Sjömansvisor
S:Visor om under
T:Historiska visor
U:Diverse visor
V:Sinclairs visa
X:Fregatten Fröjas visa
Y:Beväringsvisor
Z:Andliga visor utan tryckår och enstaka
Zz:Andliga visor, två och flera med tryckår
Zz a:Andliga visor, Yttersta domen
Zz b c d:Andliga visor, Julvisor
Zz e f g: Andliga visor, Påsk- och pingstvisor

Övriga vistryck: Okat Vitt. sv: katalogiserade svenska vitterhetstryck, ordnade efter ämne

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.