Folkmusikkommissionens notsamling och Musikmuseets spelmansböcker

Genom den här webbpresentationen ger Svenskt visarkiv och Statens musikverk tillgång till hela det omfattande notmaterialet i den svenska Folkmusikkommissionens samlingar, samt dåvarande Musikmuseets (idag Scenkonstmuseet) samling av spelmansböcker. Båda dessa samlingar hanteras sedan 2003 av Svenskt visarkiv. Delar av materialet har tidigare utgivits som Svenska låtar (1922–1940) och Svenska folkliga koralmelodier från Gammalsvenskby och Estland (1945), vilka fortfarande är tillgängliga i nytryck från Svenskt visarkiv. Svenska låtar omfattar endast en liten del av hela samlingen och i många fall har låtar och visor dessutom redigerats i större eller mindre omfattning. Här ges nu möjlighet att på egen hand enkelt ta del av det stora primärmaterialet omkring 45 000 sidor med låtar och visor i den utformning de tillfördes Folkmusikkommissionens och dåvarande Musikmuseets samlingar.

Vår förhoppning är att digitaliseringen och tillgängliggörandet av materialet på webben kommer att locka och inspirera utövare inom olika musikområden, pedagoger, forskare, tonsättare m.fl. att använda sig av dessa rika samlingar. Detta ingår i Svenskt visarkivs uppdrag och är helt i den ursprungliga Folkmusikkommissionens anda.

Materialet är fritt tillgängligt för sökning, nedladdning och utskrift för personligt bruk. Upphovsrätten för de digitala avbildningarna av materialet och databasen äger Statens musikverk och för publicering behövs tillstånd av Svenskt visarkiv.

För kommentarer och frågor om webbpresentationen, kontakta Svenskt visarkiv.

Fritextsök:

Se även Avancerad sökning

Om din sökning resulterar i en träfflista kan du klicka på träffnumret för att visa mer.

Se även nedladdningssidan för att ladda ner materialet som pdf.

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Statens musikverk behandlar personuppgifter.