Förfrågan

Du vill ställa en fråga angående Av l��ngtan till dig
Textbörjan: I en evighet levde jag som om du inte fanns
Innan du trycker på "Skicka" – kontrollera en extra gång att din e-postadress är korrekt angiven!
(Det har hänt flera gånger att vi inte når frågeställaren pga felaktig mejladress.)