Förfrågan

Du vill ställa en fråga angående Det hemska flickmordet i Bjärtrå
Textbörjan: Jag vill nu kort beskriva vad som i Bjärtrå hänt
Innan du trycker på "Skicka" – kontrollera en extra gång att din e-postadress är korrekt angiven!
(Det har hänt flera gånger att vi inte når frågeställaren pga felaktig mejladress.)