Förfrågan

Du vill ställa en fråga angående Dödspsalm för änkan Britta Christina Wallin f. Wanselius vid hennes avlivande
Textbörjan: Hon kommer snart min sista stund
Innan du trycker på "Skicka" – kontrollera en extra gång att din e-postadress är korrekt angiven!
(Det har hänt flera gånger att vi inte når frågeställaren pga felaktig mejladress.)