Du vill ställa en fråga

angående en inspelning med accessionsnummer
SVA BB 0641

Visarkivets expedition har semesterstängt 1 juli–15 augusti, men vi börjar besvara inkomna mejlfrågor redan i början av augusti.