Förfrågan

Du vill ställa en fråga angående Den gamla bohusl��nsvisan
Textbörjan: Och vart jag kommer, vart jag far, till Bohusl��n jag traktar
Innan du trycker på "Skicka" – kontrollera en extra gång att din e-postadress är korrekt angiven!
(Det har hänt flera gånger att vi inte når frågeställaren pga felaktig mejladress.)