Lundströms erfarenheter i Amerika

Titel
Lundströms erfarenheter i Amerika
Textbörjan
I Stockholm på "Tennknappen" satt jag och titta ...
Anmärkningar
Text och musik 17 str. Denna visa är tryckt i Dalkullan 1913. Bokens utgivare, kapten Anders Löfström, hade 1912 publicerat sångspelet "Andersson, Pettersson och Lundström" av Frans Hodell, och vår visa är en variant på dess tema. Visan om Lundström i Amerika kan sjungas på samma melodi som "Sandahls kanon", men i sångspelet 1866 anges för denna melodin "I gnistrande vinet". Vilken melodi som avses kan inte med visshet fastställas.
Nyckelord
text lyrics noter
Ingår i
Emigrantvisor
Låt- eller sidnr
106
Ort
Falköping
Tryckår
1981
Skicka förfrågan
För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/lib/views/visolat/ShowRecord.aspx?id=959258