En värld av toner

Titel
En värld av toner
Textbörjan
Här vandrar jag fram ...
Författare
Rybrant, Gösta
Kompositör
Rodgers / Hammerstein
Arrangör
Widestrand, Olle
Anmärkningar
Text & musik, 1 str.
Nyckelord
text lyrics noter
Ingår i
Widestrand, O., Låt i kör [1]
Låt- eller sidnr
058
Tryckår
1991
Skicka förfrågan

Denna webbsida använder kakor/cookies.

Svenskt visarkivs webbplats, facebooksida, twitterkanal