Jazzgossen

Titel
Jazzgossen
Textbörjan
Med rytmiskt vaggande höfter vi gossar gör vår entré
Refräng/omkväde
Jo, där kommer det en gosse (andra och tredje strofen: Ja, då kommer …)
Författare
Karl Gerhard
Kompositör
Brink, Edvard
Anmärkningar
Text och melodi. Ackordanalys.
Nyckelord
text lyrics noter ackord ackordanalys chords
Ingår i
Vispop 12
Låt- eller sidnr
042
Förlag
Warner/Chapell Music Scandinavia AB
Tryckår
2002
Copyrightår
2002
Skicka förfrågan

Denna webbsida använder kakor/cookies.

Följ Svenskt visarkiv på Facebook och Twitter. Besök webbplats.