Saliga visshet, Jesus är min

Titel
Saliga visshet, Jesus är min
Textbörjan
Allting jag uppgav
Anmärkningar
Text och melodi, 3 str. Avdelning i Psalmboken: Att leva och tro. Glädje - tacksamhet.
Nyckelord
text lyrics noter
Ingår i
Psalmboken, Den svenska 1986.
Sång-/låtnummer
259, vers 2
Skicka förfrågan

Denna webbsida använder kakor/cookies.

Svenskt visarkivs webbplats, facebooksida, twitterkanal